Slovensko
Deutsch
Surovine.si - vaš svet surovin in energije
 
Surovine.si - Vaš svet surovin in energije
 
 
PLEMENITE KOVINE
   
 
 
 
 
 
INDUSTRIJSKE KOVINE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENERGENTI
 
 
 
 
 
 
 
 
KMETIJSKE SUROVINE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTNERJI
 
Prvsi slovenski naložbeni srebrnik
 
Elementum, prodaja in nakup zlata, srebra, platine in paladija
 
Kongres plemenitih kovin in surovin
 
 
 
NOVICE - ZANIMIVOSTI - DOGODKI
 
 
INDUSTRIJSKE KOVINE - novice, zanimivosti, dogodki
 
 
 
Rudarstvo je spet privlačen poklic
 
 
( 2008-10-28 ) - Vir: Finance
 
 
 

Vpis na srednješolski program raste, na višješolskega upada; z rudarstvom se solidno živi

Potem ko je zanimanje za rudarski poklic doseglo dno v letih 2002 in 2003, vpis na srednješolski program zdaj raste. Številni se celo odločajo za prekvalifikacijo v rudarja. Slovenski rudniki, z izjemo velenjskega, počasi ugašajo. A izobraževanju in zaposlovanju rudarjev in geotehnologov kljub vsemu kaže dobro.

Povečanje zanimanja za poklic rudarja

"Jasna usmeritev poslovnega sistema premogovnika v Velenju za prihodnjih 50 let je spodbudila zanimanje za poklic rudarja," je povedal Albin Vrabič, ravnatelj Poklicne in tehniške rudarske šole, ki letos praznuje 50 let obstoja. Lani se je na šolo vpisalo 94 dijakov, letos 97, kar šolo uvršča med redke poklicne srednje šole, kjer število dijakov raste. "S poklicem rudarja se da v Velenju zelo solidno živeti.

Zato k nam prihajajo številni mladi, ki že imajo poklic, pa bi se radi prekvalificirali," vzroke za večje zanimanje za poklic navaja Vrabič. Ta mesec so v premogovniku na novo zaposlili 20 rudarjev, do konca leta pa ne predvidevajo novih okrepitev. "Rudarje vedno zaposlujemo v večjih skupinah, saj pred začetkom dela izvedemo še interno izobraževanje, s katerim jih postopno privadimo na delo v premogovniku," so povedali v velenjskem premogovniku.

Premogovnik Velenje pomaga s kadrovskimi štipendijami

Rudarstvo ostaja poklic, ki se prenaša z očeta na sina, a družinska tradicija še zdaleč ni edino gonilo pri odločitvi za takšno delo. Plače velenjskih rudarjev presegajo slovensko povprečje, delovna doba je benificirana, sistem dela pa dobro urejen, dodaja Vrabič. Mladi se za ta poklic lažje odločajo tudi zaradi dobrega sodelovanja med Premogovnikom Velenje in srednjo šolo, saj premogovnik veliki večini dijakov zagotovi kadrovske štipendije. Poleg tega prispeva tudi za učbenike in razne ekskurzije.

K boljšim zaposlitvenim možnostim je pripomogla tudi "bolonja". "Prenovljeni programi dijakom posredujejo dodatna znanja, ki jim omogočajo zaposlitev tudi zunaj premogovnika; predvsem pri površinskih kopih, predelavi gradbenih odpadkov, izdelavi predorov, gradnji cest in urejanju brežin," je povedal Vrabič.

Na višješolskem programu vpis upada

Dijaki lahko izobraževanje nadaljujejo na višješolskem dveletnem programu rudarstvo in geotehnologija, ki se izvaja na velenjski višji strokovni šoli. A je zanimanja za ta program veliko manj. Uspelo jim je napolniti oddelek rednih študentov, kjer se tako šola 30 prihodnjih inženirjev in inženirk rudarstva in geotehnologije, vendar popoldne klopi, namenjene izrednim študentom, samevajo. Ker ni bilo zanimanja za izredni študijski program, ki v celoti stane manj kot štiri tisoč evrov, ga letos ne izvajajo.

Učilnice pa niso preveč zasedene niti dopoldne. "Med študenti, ki so redno vpisani v program, je dosti "statusarjev"; torej takšnih, ki so se vpisali le zaradi pridobitve študentskega statusa. Na predavanja jih redno hodi le peščica," je povedal Milan Meža, ravnatelj višje strokovne šole. Zaposljivost takšnega kadra je sicer dobra, čeprav premogovnik bolj kot srednji menedžment potrebuje rudarje, je dodal Meža.

Študente bolj zanima geotehnologija kot rudarstvo

Nadgradnja je univerzitetni študij geotehnologije in rudarstva, ki ga izvaja naravoslovnotehniška fakulteta v Ljubljani. "V zadnjih letih je zanimanje za geotehnologije večje kot za rudarstvo; čeprav marsikaterega študenta zanima tudi rudarstvo," je povedal predstojnik oddelka za geotehnologijo in rudarstvo na fakulteti, profesor Jakob Likar.

Vpis zadnja leta narašča. Delno zato, ker je delovno mesto po končanem študiju tako rekoč zagotovljeno; delno tudi zaradi dobrih študijskih razmer. Ker študentov ni veliko, v prvi letnik univerzitetnega in visokošolskega programa je skupaj vpisano manj kot 70 študentov, je lažje zagotoviti, da ti niso zgolj številka. Poleg tega delo poteka v sodobno opremljenih laboratorijih, je dodal profesor Likar.

Novi program gospodarsko geoinženirstvo

Na fakulteti bi želeli le, da bi več študentov izkazalo realno zanimanje za študij ter tako ob vpisovanju oddelek navedlo kot prvo izbiro. Približno dve tretjini študentov sta namreč takšnih, ki so na geotehnologijo in rudarstvo prišli predvsem zaradi prostih mest v drugem vpisnem krogu. Zanimanje za študij želijo povečati tudi z novim, interdisciplinarnim programom gospodarsko geoinženirstvo, ki ga bodo izvajali skupaj z ekonomsko fakulteto.

 
       
 
 
 
 
Vse novice iz skupine industrijske kovine:
 
 
     
 
 
 
( 2010-10-13 ) - Vir: Mineweb
 
 
 
 
 
 
 
( 2010-10-12 ) - Vir: Financial Times
 
 
 
 
 
 
 
( 2010-07-28 ) - Vir: Financial Express
 
 
 
 
 
 
 
( 2010-05-24 ) - Vir: Commodityonline
 
 
 
 
 
 
 
( 2010-03-15 ) - Vir: Commodityonline
 
 
 
 
 
 
 
( 2010-03-14 ) - Vir: Financial Times
 
 
 
 
 
 
 
( 2010-03-02 ) - Vir: Finance
 
 
 
 
 
 
 
( 2010-02-28 ) - Vir: Financial Times
 
 
 
 
 
 
 
( 2010-02-18 ) - Vir: The Seattle Times
 
 
 
 
 
 
 
( 2010-02-18 ) - Vir: Commodityonline
 
 
 
 
 
 
 
 
MAIL LISTA
 
 

Vpišite se v našo mail listo in obveščali vas bomo o dogodkih, zanimivostih, naložbah v delnice, sklade ter plemenite kovine.

Za vpis kliknite tukaj...

 
     
 
AKTUALNE CENE v U$D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANKETA
 
Ocenite vrednost zlata v $ do konca leta 2009
pod 500$
500$ - 600$
600$ - 700$
700$ - 800$
800$ - 900$
900$ - 1000$
nad 1000$


Rezultati
 
AKTUALNI DIAGRAMI
 
Zlato - zadnjih 24 ur v EUR
Zlato - zadnjih 24 ur v EUR

Srebro - zadnjih 24 ur v EUR
Srebro - zadnjih 24 ur v EUR

 
   
Surovine.si - Vaš svet surovin in energije
Impresum | 2008 © All rights reserved - www.surovine.si
Izdelava spletnih strani: Express Design
 
Surovine - svetovni megatrend