Slovensko
Deutsch
Surovine.si - vaš svet surovin in energije
 
Surovine.si - Vaš svet surovin in energije
 
 
PLEMENITE KOVINE
   
 
 
 
 
 
INDUSTRIJSKE KOVINE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENERGENTI
 
 
 
 
 
 
 
 
KMETIJSKE SUROVINE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTNERJI
 
Prvsi slovenski naložbeni srebrnik
 
Elementum, prodaja in nakup zlata, srebra, platine in paladija
 
Kongres plemenitih kovin in surovin
 
Surovine - svetovni megatrend
     
 

Impresum

Naziv podjetja: Elementum, d.o.o.
Odgovorna oseba: Peter Slapšak
Sedež podjetja: Poslovna cona A 35, 4208 Šenčur, Slovenija
Identifikacijska številka za DDV: SI87644363
Transakcijski račun: 34000-1007361466 (Sparkasse)
Matična št.: 2229765
Osnovni kapital: 10.015,03 EUR
Vpis v register: Okrožno sodišče v Kranju (št.vložka: 1/08307/00)
Podjetje je zavezanec za DDV.
Tel.: +386 (0)4 279 1990
Fax: +386 (0)4 279 1991
E- mail: info@elementum.si
http://www.elementum.si

Izključitev odgovornosti

Odgovornost za vsebine
Elementum d.o.o. je sestavilo podatke na tej strani z največjo skrbnostjo. Kljub vsej skrbnosti so se podatki lahko med tem spremenili. Odgovornosti ali jamstva za aktualnost, pravilnost ali popolnost informacij, ki jih daje na razpolago, ne more prevzeti. Odgovornost je zato izključena. Vsebina te spletne strani služi zgolj v informativne namene. Spletne strani naj ne bi predstavljale individualnih naložbenih priporočil. Prav tako ne pomenijo povabila k podpisu ali ponudbe za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev ali drugih finančnih inštrumentov. Podatki na teh straneh naj bi strankam izključno olajšali naložbene odločitve. V vsakem primeru je pred naložbo potrebno ustrezno dodatno naložbeno svetovanje. Če ga želite, se prosim obrnite na nas.

Varstvo podatkov
Kadar se na naših straneh pojavljajo osebni podatki (npr. ime, naslov ali elektronski naslovi), je to narejeno vedno na osnovi soglasja, kolikor je to le mogoče. Kolikor so podatki za kontakte objavljeni v sklopu obvezne informacije, jih tretje osebe ne smejo uporabljati za oglaševanje in za informacijsko gradivo, ki ni izrecno naročeno.

Odgovornost za povezave (linke)
Naša ponudba vključuje povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb, na vsebino katerih pa ne moremo vplivati. Zato ne moremo sprejeti odgovornosti za vsebine teh tretjih strani. Za vsebine povezanih spletnih strani je vedno odgovoren vsakokratni ponudnik ali operator. V trenutno vzpostavljanje povezave so bile zadevne spletne strani preverjene z vidika možnih pravnih kršitev. Ob tej priložnosti ni bilo opaziti vsebin na teh spletnih straneh, ki bi bile v nasprotju s pravnimi normami. Stalno preverjanje povezanih spletnih strani pa ni dopustno brez konkretnih opozoril na kršitev pravnih norm. Ko pa postanejo kršitve pravnih predpisov znane, nemudoma odstranimo takšne povezave spletnih strani.

Avtorske pravice
Vse avtorske in druge pravice v zvezi s temi spletnimi stranmi in z njihovo vsebino pripadajo izključno podjetju Elementum d.o.o. Vsakršno kopiranje ali širjenje je dopustno izključno s predhodnim izrecnim in pisnim soglasjem podjetja Elementum d.o.o.

Pridržek glede sprememb
Elementum d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev informacij, vsebovanih na tej spletni strani.

Pomembno opozorilo
Naložbe na področju plemenitih kovin niso brez tveganja. Poleg splošnih naložbenih tveganj so podvržene posebnim tveganjem, ki izhajajo iz strukture tega trga. Prosimo, upoštevajte zato naša opozorila o tveganju. Za naložbo in našo dejavnost so merodajni vsakokratni pogodbeni dokumenti in v njih vsebovana opozorila o tveganju.

 
     
 
PLEMENITE KOVINE
 
INDUSTRIJSKE KOVINE
 
 
 
( 2011-05-09 ) - Vir: Mineweb
 
 
 
 
 
 
 
( 2010-10-13 ) - Vir: Mineweb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( 2010-10-13 ) - Vir: Mineweb
 
 
 
 
 
 
 
( 2010-10-12 ) - Vir: Financial Times
 
 
 
 
 
 
 
 
ENERGENTI
 
KMETIJSKE SUROVINE
 
 
 
( 2010-05-24 ) - Vir: Commodityonline
 
 
 
 
 
 
 
( 2010-05-24 ) - Vir: Bloomberg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( 2010-07-28 ) - Vir: Mineweb
 
 
 
 
 
 
 
( 2010-05-24 ) - Vir: Commodityonline
 
 
 
 
 
 
 
Surovine - svetovni megatrend
 
MAIL LISTA
 
 

Vpišite se v našo mail listo in obveščali vas bomo o dogodkih, zanimivostih, naložbah v delnice, sklade ter plemenite kovine.

Za vpis kliknite tukaj...

 
     
 
AKTUALNE CENE v U$D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANKETA
 
Ocenite vrednost zlata v $ do konca leta 2009
nad 1000$ 44.2%
pod 500$ 15.4%
900$ - 1000$ 13.0%
800$ - 900$ 10.4%
700$ - 800$ 8.3%
600$ - 700$ 4.9%
500$ - 600$ 3.9%

Skupno glasov: 2490

 
AKTUALNI DIAGRAMI
 
Zlato - zadnjih 24 ur v EUR
Zlato - zadnjih 24 ur v EUR

Srebro - zadnjih 24 ur v EUR
Srebro - zadnjih 24 ur v EUR

 
   
Surovine.si - Vaš svet surovin in energije
Impresum | 2008 © All rights reserved - www.surovine.si
Izdelava spletnih strani: Express Design
 
Surovine - svetovni megatrend